Pageviews

Tuesday, June 7, 2011

Mafikizolo Lyrics- Ndihamba Nawe

Chorus

We bhuti we bhuti
We bhuti mina ndihamba nawe
We bhuti we bhuti
We bhuti mina ndihamba nawe

Verse 1 x2
Ngithanda na le way
Unguyo ngakhona
webhuti mina ndihamba nawe
Ngithanda na le way
Ucula ngakhona
Webhuti mina ndihamba nawe

Bridge 1 x2
Eh ndihamba nawe
Hei ndihamba nawe
We bhuti mina ndihamba nawe
We bhuti ndihamba nawe, We bhuti

ndihamba nawe
We bhuti mina ndihamba nawe

Verse 2 x2
Ndafika endaweni ngibona abantu
ehh ufak'umfana wam
Ugcwel'umfana wami
Ngathi loya lobhuti loya
isoka isoka lami
Bridge x2
Chorus x2
Ndithanda na le way
Ujika ngakhona
We sisi mina ndihamba nawe
Ndithanda na le way
Ududla ngakhona
We sisi mina ndihamba nawe
Bridge 2 x2
Eh ndihamba nawe
Ohh ndihamba nawe
We sisi mina ndihamba nawe
We sisi ndihamba nawe, We sisi

ndihamba nawe
We sisi mina ndihamba nawe
Ndithanda na le way
Ungiyo ngakhona
We bhuti mina ndihamba nawe
Ndithanda na le way
Ududla ngakhona
Ay' suka mina ndihamba nawe
Eeh Ndihamba nawe
Eeh Ndihamba nawe
We bhuti mina ndihamba nawe
We sisi ndihamba nawe
We sisi ndihamba nawe
We sisi ndihamba nawe

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here...